O spoločnosti 3S POWER s.r.o.

Spoločnosť 3S POWER, s.r.o. bola založená 17.03.2005. Cieľom spoločnosti bolo vytvoriť firmu na základe priateľstva a spoločnej úcty tak, ako je to typické pre firmy s menším počtom zamestnancov. Máme výhradné zastúpenie UPS Tecnoware pre Slovensko.

Dodávame UPS, akumulátorové batérie aj komplexné riešenia napájania citlivých zariadení ako servery, dispečingy, EZS, EPS, videosystémy CCTV a všade, kde je potrebné nepretržité napájanie. Poskytujeme riešenia dátových sietí - návrhy, dodávky, realizácie, servis.

S našimi obchodnými partnermi sa snažíme vybudovať vzťahy, ktoré nebudú začínať a končiť na peniazoch. Svojimi výsledkami chceme docieliť rešpekt u odborníkov a úspech u našich zákazníkov.

Náš kolektív považuje prácu v spoločnosti 3S POWER, s.r.o. za svoje poslanie, a to sa odráža v našom prístupe a kvalite poskytovaných služieb. Každý všímavý zákazník tento rozdiel registruje.

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu vo viacerých oblastiach. Hlavnou oblasťou sú záložné zdroje elektrickej energie vo všetkých jej formách (UPS, dieselgenerátory, energocentrá). Ďalšími oblasťami sú „dátové siete”, k nim prislúchajúce „kablové systémy” a „dátové rozvádzače”.

V nemalej miere pôsobí 3S POWER, s.r.o ako koordinátor väčších akcií, kde je potrebná súčinnosť viacerých subdodávateľských firiem.

 
Naša budova
 ');